Zaloguj się

AIKIDO - Śląska sekcjaSatori Dojo

Satori Dojo
Świętochłowice

SATORI-DOJO.info

O Aikido > Słownik

Słownik

Niniejszy słownik ma za zadanie przybliżyć terminologię związaną z treningiem. Ze względu na wieloznaczność niektórych japońskich terminów w słowniku zostały przedstawione znaczenia najbliżej związane z aikido.

A
 • aikido – samo słowo oznacza sposób lub drogę (do) uzyskania harmonii (ai) energii wewnętrznej (ki). Jako sztuka walki polega na skutecznej obronie przed niesprowokowanym atakiem, bez użycia własnej siły, lecz z wykorzystaniem siły atakującego
 • aikidoka – osoba trenująca aikido
 • Aikikai – fundacja uznana oficjalnie przez rząd japoński w roku 1940 (najpierw jako Kobukan, a później Aikikai). Na jej czele stoi Doshu – Moriteru Ueshiba. Celem Fundacji jest zachowanie i propagowanie w Japonii i na całym świecie założeń aikido
 • aihanmi – jedna z pozycji podczas treningu – ćwiczący stoją naprzeciwko siebie, z tą samą stopą wysuniętą do przodu
 • atemi – uderzenie we wrażliwy punkt ciała, mające na celu odwrócenie uwagi atakującego lub pozbawienie go równowagi
B
 • bokken – drewniany miecz, stosowany w celach treningowych
 • budo – drogi wojenne, określenie, które wywodzi się ze sztuk wojennych i swoim znaczeniem obejmuje wiele systemów stawiających sobie bardzo różne cele. Pojęcie budo obejmuje dyscypliny nakierowane na samodoskonalenie poprzez żmudny, długotrwały trening, którego korzyści mają służyć codziennemu życiu praktykującego
 • bujutsu – sztuki wojenne.
 • bushi – wojownik, jest synonimem słowa samuraj, które jest popularne na zachodzie
 • bushido – kodeks honorowy samurajów
D
 • dan – stopień; podobnie, jak w innych sztukach walki pochodzenia japońskiego, również w aikido przyjęto opracowany przez Jigoro Kano system stopni dan
 • do – droga, sposób, metoda; pojęcie odnoszące się zarówno do fizycznych, jak i duchowych aspektów treningu, nie tylko sztuk walki
 • dojo – w sztukach walk miejsce gdzie praktykuję się Drogę (do). W klasztorach zen miejsce, gdzie mnisi medytują, ćwiczą koncentrację i oddychanie
 • domo arigato – zwrot grzecznościowy, oznaczający: bardzo dziękuję
 • domo arigato gozai mashta – zwrot grzecznościowy wypowiadany przez uczniów do Sensei na zakończenie treningu i oznaczający: bardzo dziękuję za trening
 • Doshu – mistrz drogi, lider; dziedziczny tytuł lidera aikido. Po śmierci O’Sensei Morihei Ueshiba drugim doshu został jego syn Kisshomaru Ueshiba a obecnie tytuł ten nosi wnuk Twórcy – Moriteru Ueshiba
F
 • fuku shidoin – asystent instruktora, najniższy z trzech stopni instruktorskich, odpowiada stopniom 2 dan i 3 dan
G
 • gi – kimono, strój do treningu.
 • gaku – japońska kaligrafia z nazwą szkoły, mottem lub myślą filozoficzną, zawieszana na ścianie w centralnym miejscu dojo, zazwyczaj w kamiza
 • gyaku hanmi – jedna z podstawowych pozycji podczas treningu, ćwiczący stoją naprzeciw siebie w odwrotnej pozycji, jeden z prawą, a drugi z lewą stopą wysuniętą do przodu
H
 • hakama – czarne lub granatowe, tradycyjne plisowane szerokie spodnie, w aikido (zazwyczaj noszone od stopnia shodan – 1 dan)
 • hanmi (hammi) – postawa, pozycja – wygodna, zrelaksowana, ze stopami ustawionymi w formie trójkąta, pozwala na łatwe i szybkie przemieszczenie się w dowolnym kierunku
 • hara – brzuch – według Japończyków miejsce, w którym skupia się siła witalna człowieka
 • Hombu Dojo – główna siedziba Fundacji Aikikai i Międzynarodowej Organizacji Aikido (IAF) w Tokyo. Powstała w 1931 roku i do II wojny światowej nazywała się Kobukan Dojo. Po wojnie przyjęto nazwę Hombu Dojo. W 1968 roku oryginalny jednopoziomowy drewniany budynek został zastąpiony nowoczesną 5–poziomową konstrukcją betonową. Mieszczą się tam trzy sale treningowe liczące w sumie 250 tatami. Dzięki wsparciu i poświęceniu ludzi z wielu krajów, Hombu Dojo stało się centrum świata Aikido
I
 • irimi – wejście, ruch do przodu
J
 • jo – kij
 • jo kata – seria indywidualnych ćwiczeń z jo
K
 • kamae – pozycja obronna, podobna do pozycji, w jakiej trzyma się miecz z przodu ciała, otwarte dłonie przed sobą, palce rozstawione
 • kamiza – miejsce honorowe, to, z którego się naucza, tutaj zasiada nauczyciel na początku i na końcu treningu.
 • kata – forma.
 • katana – ostry miecz japoński o średniej długości, wyróżnia go charakterystyczna krzywizna głowni
 • ki – siła witalna, energia wewnętrzna, skoncentrowana forma energii uważana za podstawę wszelkiego życia
 • ki ai – okrzyk bojowy
 • kohai – początkujący, młodszy uczeń
 • kokyu – oddech, siła oddechu, również nazwa techniki
 • kumi jo – ćwiczenia w parach z jo
 • kumi tachi – ćwiczenia w parach z bokken
 • kyu – stopień uczniowski (jeden ze stopni od 7 do 1 kyu)
M
 • maai – dystans, odległość między partnerami, jej utrzymanie jest bardzo istotne przy wykonywaniu technik. Podstawowa i bezpieczna odległość to taka, gdy obaj ćwiczący, mając ręce wyciągnięte do przodu i mogą się dotknąć koniuszkami palców
 • mae ukemi – pad, przewrót do przodu
 • mokuso – krótka medytacja przed treningiem, w pozycji seiza, służy oczyszczeniu umysłu
 • mudansha – uczeń posiadający stopień kyu (noszący biały pas)
 • musubi – koncepcja więzi między ukenage, umożliwiająca m.in. płynne wykonywanie technik
N
 • nage – osoba wykonująca technikę; oznacza także rzut
 • nage waza – rzuty
O
 • obi – pas do gi
 • omote – przód, ruch do wewnątrz (przed partnera).
 • onegai shimasu – zwrot grzecznościowy, w aikido oznaczający: przyszedłem żeby się uczyć
 • O’Sensei – Wielki Nauczyciel, honorowy tytuł Mistrza Morihei Ueshiba, Twórcy Aikido
R
 • randori – styl wolny, nage wykonuje techniki na kilku uke, atakujących go z różnych stron
 • rei – ukłon
 • ritsurei – ukłon w pozycji stojącej, stopy złączone, ręce swobodnie opuszczone wzdłuż ciała, pochylamy górną połowę ciała o około 30 stopni
 • ryu – styl, szkoła
S
 • samurai – wojownik, termin popularny na zachodzie. W języku japońskim częściej używana jest nazwa bushi
 • sankakutai – w aikido ustawienie stóp na kształt trójkąta
 • seiza – formalna pozycja siedząca; siad klęczny na piętach, kolana odsunięte od siebie mniej więcej na odległość dwóch pięści, dłonie spoczywają swobodnie na udach, łokcie po bokach ciała, pozycja powinna być wygodna lecz wyprostowana, a ramiona rozluźnione
 • sempai – starszy uczeń, starszy stopniem
 • sensei – nauczyciel
 • shidoin – instruktor, drugi z trzech stopni instruktorskich, odpowiada stopniom 4 dan i 5 dan
 • shihan – mistrz, profesor, najwyższy z trzech stopni instruktorskich, odpowiada stopniom od 6 dan wzwyż
 • shikko – chodzenie na klęczkach, pomaga zachować równowagę i ustabilizować pracę bioder, przygotowuje do wykonywania technik w suwari waza
 • shimoza – miejsce mniej ważne, miejsce naprzeciw kamiza, gdzie siadają ćwiczący
 • shomen uchi – proste cięcie ręką lub mieczem w płaszczyźnie pionowej.
 • suburi – zestaw indywidualnych ćwiczeń z bokken
 • suwari waza – techniki wykonywane w pozycji seiza, na siedząco
T
 • tachi waza – techniki wykonywane w pozycji stojącej
 • tanto – nóż, w aikido używa się drewnianej atrapy noża
 • tanto dori – techniki obrony przed napastnikiem uzbrojonym w nóż
 • tatami – mata
 • tenkan – obrót, jeden z podstawowych sposobów poruszania się
 • tsuki – uderzenie proste
U
 • uke – osoba wykonująca atak
 • ukemi – pad, przewrót
 • uchi deshi – uczeń mieszkający z mistrzem w dojo
 • ushiro ukemi – pad do tyłu
 • ushiro waza – techniki obrony przed atakiem z tyłu
 • ura – ruch na zewnątrz (za partnera)
W
 • waza – technika, zespół technik
Y
 • yokomen uchi – cięcie ręką lub mieczem po łuku, w głowę lub szyję
 • yoko ukemi – przewrót w bok
 • yudansha – uczeń posiadający stopień dan (noszący czarny pas)
Z
 • zarei – ceremonialny ukłon w pozycji seiza; siedząc poprawnie w seiza, należy położyć na macie  najpierw lewą dłoń, a po niej prawą, tworząc trójkąt z kciuków i palców wskazujących. Następnie należy pochylić ciało utrzymując proste plecy
 • zori – japońskie klapki
Dołącz do nas na Facebook