Zaloguj się

AIKIDO - Śląska sekcjaSatori Dojo

Satori Dojo
Świętochłowice

SATORI-DOJO.info

Aikido dla dzieci

Każdy rodzic ma na uwadze prawidłowy rozwój swojego dziecka i pewnie każdy zdaje sobie sprawę, że jego dziecko jest w ogromnym stopniu podatne na wpływ wszystkiego, co go otacza. Naśladuje zachowania innych i poszukuje odpowiedniego wzorca zachowań do tworzenia samego siebie. Przy czym jest ono podatne zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Zajęcia aikido dla dzieci są połączeniem treningu, zabawy i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Techniki są pozbawione niebezpiecznych dźwigni oraz rzutów i są dostosowane do wieku ćwiczących. Dzieci uczą się, jak bezpiecznie upadać, aby chronić wrażliwe części ciała oraz jak skutecznie, ale bez wyrządzenia krzywdy innym, zastosować podstawowe techniki aikido. Zajęcia pozwalają na prawidłowy rozwój fizyczny rozwijając takie cechy jak siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność, a także orientację w przestrzeni, koordynację i koncentrację. Ponadto różne zabawy, wplecione w trening, doskonale rozładowują energię najmłodszych. Ważnym aspektem treningu jest również fakt, że ćwiczenia boso na macie dodatkowo wzmacniają strukturę kostną i mięśniową dorastającego dziecka.

Podczas treningu każde dziecko poznaje siebie, swoje mocne i słabe strony, uczy się jak pokonywać strach towarzyszący nowym ćwiczeniom i technikom stając się poprzez takie zachowania bardziej pewne siebie i odporniejsze na stres. A wszystko odbywa się przy wsparciu instruktora.

Oprócz rozwoju fizycznego trening aikido posiada również walory wychowawcze. Od samego początku zwracana jest uwaga na etykietę dojo (miejsca treningu), w której kładzie się nacisk na dyscyplinę, zachowanie porządku i szacunek wobec drugiej osoby. Dziecko musi sobie zdawać sprawę, że podczas zajęć trzeba przestrzegać pewnych zasad – swoistego kodeksu postępowania. Dyscyplina na zajęciach jest elementem nieodzownym i koniecznym, poprawiającym i kształtującym prawidłowe nawyki i relacje młodego adepta.

Należy również podkreślić, że trening w parach doskonale rozwija umiejętności interpersonalne i pozwala poznać wielu nowych przyjaciół. W treningach biorą udział zarówno dziewczynki i chłopcy, a jedyny podział (jaki może się ewentualnie pojawić) wynika z wieku ćwiczących oraz stopnia ich zaawansowania.


Zajęcia aikido dla dzieci to:
 • trening ogólnorozwojowy na bazie ćwiczeń i technik aikido,
 • zajęcia rozwijające motorykę dziecka, sprawność fizyczną oraz koordynację ruchową (z uwzględnieniem indywidualnych cech psychofizycznych),
 • specjalnie dobrane elementy zajęć umożliwiające korekcję wad postawy,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • trening rozwijający cechy charakteru powszechnie uznane za wartościowe,
 • metodę zajęć obejmującą motywację pozytywną,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery wychowawczej obejmującej prawidłowe wzorce zachowań.


Dla rodziców:
 • zajęcia odbywają się w sali zaopatrzonej w maty, posiadające wszystkie niezbędne atesty, co ma zapewnić bezpieczeństwo podczas nauki przewrotów i padów,

 • program zajęciowy obejmuje ćwiczenia zarówno ogólnorozwojowe jak i ćwiczenia będące podbudową dla technik samoobrony aikido,

 • kadra instruktorska prowadząca zajęcia ma wymagane uprawnienia jak i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z dziećmi.

Aikido jest fajne! Serdecznie zapraszamy!Zobacz także:

Dołącz do nas na Facebook